LAS

För att gammal är… äldst?

Posted on Updated on

Som svar på varför Annie Lööf (C) nominerats till partiledare för Centerpartiet hänvisar Alf Svensson till en omfattande åldersfixering i svensk politik. Förbundsordföranden Aron Modig var tidig att svara på Alfs kritik.

För det första,menar Aron, är Alf Svenssons bild av att det finns en utbredd åldersfixering direkt felaktig. För det andra så måste politiska förtroendeuppdrag fördelas efter lämplighet, förmåga och kompetens. Inget annat.

Kompetent då...
Kompetent då…

Aron Modigs svar är ett utmärkt exempel på kristdemokratisk grundpolitik. Som kristdemokrater tror vi på att hårt arbete ska belönas. Det sistnämnda gäller såväl för politiska uppdrag och andra förtroendeposter som på arbetsmarknaden. Kompetens måste alltid gå före ålder, etnicitet, religion eller kön.

Vi i KDU nedvärderar inte vikten av att ha erfarenhet. Att ha erfarenhet av de arbetsuppgifter och uppdrag man förväntas utföra talar naturligtvis för att kompetens och kunskap också finns. Men det innebär inte att ålder – per se – är direkt utslagsgivande i valet av nya representanter.

Vad vi i KDU motsätter ossär att kvaliteter så som kunnighet eller kompetens får stå tillbaka för egenskaper som den enskilde inte alltid själv kan styra över – så som kön, ålder och etnicitet.

... kompetent nu.
... kompetent nu.

Det är också, med anledning av ovanstående, som vi tycker mycket illa om alla typer av kvotering. Liksom vi för en aktiv politik för ett borttagande av de diskriminerande turordningsreglerna i LAS.

För kompetens har inget kön. Ingen etnicitet eller religion. Än mindre, någon ålder. Låt oss därför sluta upp med att välja arbetstagare, medarbetare, uppdragstagare eller förtroendevalda på dessa osakliga grunder.

Låt oss gå i bräschen för ett samhälle där alla spelar lika villkor.

Oavsett om tjugoåtta eller sjuttiotvå…

_______________________________________

Niklas Gréen

Annonser