Zlatan

Hägglund är ingen Zlatan

Posted on Updated on

Hägglunds vara eller inte vara är ett återkommande kapitel i boken Kristdemokraterna. Det fortsatta förtroende Hägglund gavs på julis riksting ändrar inte den saken. Än hörs oroliga röster i de kristdemokratiska leden och frågorna är många. Kanske den allra viktigaste, vart är vi på väg?

I sin relation med övriga allianspartier är Hägglund en lagspelare.Han håller sig på sin kant, gör sina löpningar och passar bollar efter tränarens instruktion. I allianslaget är Hägglund något av en halvdefensiv kantspringare som förväntas slita och kämpa men aldrig komma till skott. I allianssammarbetet är Hägglund således ingen Zlatan utan snarare en Ljungberg eller en ”Chippen”.

Skruva den som Zlatan, Hägglund?
Skruva den som Zlatan, Hägglund?

Att vara en ”Chippen” är ingen dålig sak. Spelare av detta slag behövs i ett lag. Någon som inte tar utan ger utrymme. Som, utan minsta klagan, sliter och kämpar. Springer och gör sina rusher. Och då alltid med lagets bästa för ögonen.

Om Hägglunds roll i alliansen kan man naturligtvis tycka mycket och för många upplevs han alltför foglig och defensiv. En sådan diskussion är viktig. Hägglund sitter i alliansen på vårt mandat varför han också har att agera, driva och främja den politik som vi i partiet kräver.

Och det är också just här som skon klämmer. Hägglund – vilken har en god relation med övriga allianspartier – brister i sin vård av relationen gentemot sitt parti. Extra tydligt blir detta om man ser till Hägglunds relation till oss i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet. En relation som – i mångt och mycket – inte finns ö.h.t.

Det är min övertygelse att ett flertalet kommunala distrikt runtom i landet kan vittna om liknande upplevelser.

Att Hägglund inte är någon alliansens Zlatan har vi att förstå. Däremot finns all anledning att kräva att Hägglund ska vara en kristdemokraternas Zlatan. Göran ska vara vår bästa spelare. Den som sporrar övriga lagmedlemmar och gör flera av de viktiga mål som är direkt nödvändiga för att laget även fortsättningsvis ska få spela i de högsta av divisioner.

Vi kräver således inte Hägglunds avgång. Vi kräver att han ska vara en Zlatan.

Och bjuda på en och annan cykelspark, när så krävs.

____________________________________
Niklas Gréen

Annonser