Växjö

Live från Riksmöte 2009

Posted on Updated on

Just nu sitter ett gäng på 9 tappra KDU-are från Uppsala på riksmötet i Växjö och förhandlar för fulla muggar. Bland annat har vi hunnit med att välja om Charlie Weimers och Ebba Busch till ordförande respektive vice ordförande i KDU. Som ny andre vice ordförande valdes Aron Modig från Göteborg. Aron är från Göteborg och även ordförande för det Kristdemokratiska Studentförbundet. Undertecknad sitter som riksmötesordförande och Joakim Tholén och Anthony Widell tjänstgör som rösträknare och justerare. Hittills har vi hunnit med att behandla motionerna om rättsväsende, samhällsekonomi, miljö och kommunikation samt Europa och internationellt. KDU behåller sin kritik mot Sveriges anslutande till euron, mot det slöseri som utbytande av Herr Gårman till Fru Gårman innebär och tycker inte att fri kollektivtrafik är rätt väg att gå (till undertecknads förtret).

Just nu (kl 16:30) pågår en djupdykning i den kristdemokratiska ideologin med Charlotte Levay från idéinstitutet Civitas. Charlotte talar om kristdemokratisk ideologi som en dold resurs i svensk politik. Vi har diskuterat de ideologiska kärnorna i liberalismen och socialismen och jämfört med den kristdemokratiska med mera.

Ikväll väntar behandling av motionerna om försvar och säkerhet. Ska KDU ta ställning för att gå med i NATO eller inte? Spännande värre blir det!

Annonser