polisen

Polisiär satsning i rätt riktning

Posted on

Sverige har 21 polismyndigheter. Denna länsuppdelning har kritiserats såväl internt som extern. Kritiken har i huvudsak varit att dagens organisation är mycket ineffektiv. En ineffektivitet som haft sin grund i dålig kommunikation där utbytet av information myndigheterna emellan varit dålig.

Det är därför vi stor glädje i dag kan läsa att polisen nu genomför en stor satsning på att råda bot på den organiserade seriebrottsligheten. Ett snabbare informationsutbyte och en nationell insatsstyrka om 136 poliser är vad som utlovas. Tanken är att denna insatsstyrka snabbt skall kunna förstärka den lokala polisen och aktivt bidra i utredningen av organiserad seriebrottsligheten.

KDU Uppsala har instämt i ovanstående kritik. Vi har varit av uppfattningen att dagens organisation svarar dåligt mot den organiserade brottsligheten. En brottslighet som på intet sätt är en regional angelägenhet utan en nationell.

 

Ovannämnda satsning är ett steg i helt rätt riktning.

___________________________
Niklas Gréen

Annonser

Valborg – samhällets svek

Posted on Updated on

Vi Kristdemokrater vinnlägger oss om att stå upp för ”den lilla människan”. Därför tycker jag att det är beklämmande att det ser ut som det gör i Uppsala på valborg (och kvalborg). Polisen, kommunen och frivilligorganisationer jobbar verkligen hårt, men jag anser att det inte räcker. För de flesta är valborgsmässoafton en stor folkfest och många känner en stor frihet att festa och ha kul. Så långt allt väl. Men vad händer när det går till överdrift? När folk överdriver sin alkoholkonsumtion med följder inte bara för sig själv i form av bakfylla dagen efter, men även i form av misshandel, våldtäkter och skadegörelse? Är det då inte samhällets ansvar att gripa in och förhindra att det sker?  Vi vet ju precis hur det kommer bli, varför inte vara förberedd. Jag anser att det finns extra stor anledning att upprätthålla lagen noga en dag som valborg. Gör vi inte det tar vi inte ansvar för att skydda alla dessa samhällets minsta och mest utsatta. Kan vi inte ha roligt tillsammans utan excesser?

Vad behövs då? Jag skulle vilja se minst detta:

  • fler poliser, nyktra vuxna och städpatruller ute på stan
  • tillräckligt med fylleceller för att kunna omhänderta alla som bryter mot lagen om omändertagande av berusade
  • extra bevakning av minderåriga som dricker – och att man involverar föräldrarna
  • lagföring av alla brott som polisen skulle beivra en ”vanlig dag” – dvs ingen laissez faire-inställning bara för att det är valborg

Med önskan om en trevlig och säker valborg 2010!

Läs om valborg i UNT, UNT(2)