Lyssna på Ebbas tal med KDU!

Bild Posted on

Stadsparkshäng!

Annonser

Vi kallar oss inte feminister!

Posted on

Läs vår förra distriktsordförande (numera förbundsstyrelseledamot) Felicia Sundmark och Thomas Nordwalls artikel om jämställdhet och frihet på SVT Debatt.

http://www.svt.se/opinion/article3048553.svt

Vi kommer fortsätta ta strid när

Pressmeddelande: Den som mobbar bör byta skola!

Posted on

Pressmeddelande
Uppsala 30 mars 2012

Den som mobbar bör byta skola

Med anledning av barn- och elevombudets beslut att Johannesbäcks skolan inte gjort tillräckligt för att förhindra mobbing av elever på skolan kräver nu Kristdemokratiska Ungdomsförbundet i Uppsala län ändring. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden med ansvar för gymnasiet och Barn- och ungdomsnämnden med ansvar för förskola och grundskola måste kräva skarpare åtgärder från kommunens skolor oavsett om de är kommunala eller fristående. 

  • Som barn eller ung på en förskola, grundskola eller gymnasieskola måste man kunna känna sig trygg med att skarpa åtgärder vidtas om man själv eller en kamrat blir utsatt för mobbing. Det är uppenbart att det finns skolor i Uppsala kommun som inte klarar dessa krav. Jag vill att UAN och BUN ser över hur vi kan säkra att alla skolor arbetar för en trygg skolmiljö för alla elever, det säger Hugo Fievét ledamot i KDU Uppsala län och ersättare i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
  • Uppsala kommuns två uppdragsnämnder måste ha verktyg för att kräva återkoppling och ansvar från rektor i sådana här situationer oavsett vem som är huvudman för skolan. I det här fallet har föräldern och eleven fått vänta två år på ett besked från den statliga myndigheten och det är oacceptabelt. Två år är en lång tid i ett barns eller en ungdoms liv och under den tiden måste kommunen kunna gå in och säkerställa rätt åtgärder, fortsätter Hugo Fievét.
  • -Skolorna är ålagada att arbeta förbyggande för att förhindra mobbing, när det ändå sker är de ålagda att skapa trygghet för den som blir utsatt för mobbing. Idag är det alldes för många elever som tvingas byta skola för att rektor och lärare inte agerar. Om antimobbingåtgärderna inte lyckas bör den som mobbar tvingas bytas skola – inte den som blir utsatt för mobbing, det säger Joel Pierrou ledamot i KDU Uppsala läns styrelse.

För mer information:

Hugo Fievét
ersättare Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden
Tel 073 256 27 68

Joel Pierrou
ledamot KDU Uppsala län

KDU stöder Mats Odell – frågor till förbundsstyrelseledamot Anthony Widell

Posted on Updated on

KDU Uppsala har i dag meddelat att KDU beslutat att nominera Mats Odell till partiledare för Kristdemokraterna. I inlägget hänvisades till den artikel där Aron Modig motiverar varför förbundet valt att nominera just Mats Odell.

För KDU Uppsala har Odell länge varit en favorit till partiledarposten. I ett inlägg publicerat så tidigt som i januari i år prisade KDU Uppsala Mats för hans goda kommunikationsförmåga. Ja, vi var rentav fräcka nog att utnämnda Odell till ett partiets ammoniak – någon som kan få Kristdemokraterna att vakna till.

KDU Uppsala blev därför mycket glada när KDU i dag offentliggjorde sina nomineringar. Att vår förre distriktsordförande – och numera förbundsstyrelseledamot – Anthony Widell har haft ett och annat finger med i spelet står tämligen klart.

Vi i KDU Uppsala tog därför tillfället i akt och ställde ett par frågor till Anthony Widell om hur han och övriga i förbundsstyrelsen resonerat i sitt val av nominerade kandidater.

____________________________

Varför stöder KDU inte Göran Hägglund?

Göran Hägglund har haft sju år på sig att finna en politisk idé för Kristdemokraterna men misslyckats gång på gång. Massa fina paroller har använts i vaga termer under ett par månader för att sedan bli utbytt mot en ny, men lika tom, paroll.

Budskapen om ”verklighetens folk” och ”politikens gränser” var potentiella valvinnare för oss, men Hägglund valde att inte fylla dem med något konkret. Vår kritik riktar sig också till Hägglunds oförmåga att ”peppa” och motivera KDU, men även partirepresentanter. Hägglund har aldrig visat något intresse för KDU trots att vi på många ställen i Sverige bar upp partiets hela valrörelse. Resultaten talar dessutom emot Hägglund. I och med att vi är en demokratisk nation så finns det något som heter ansvarsutkrävning. Hägglund har inte redovisat några resultat och borde därför, för organisationens bästa, ställa sin plats till förfogande.

Varför nominerar KDU just Mats Odell?

Mats har gång på gång visat intresse att lyssna på andra perspektiv än sina närmaste rådgivares åsikter. Mats utmärker sig också som den av de tre i partipresidiet som är ute mest bland gräsrötter för att diskutera och enstusiasmera. Mats har dessutom ministererfarenhet och en enorm rutin från vårt parti. Han är utan tvekan en av de personer som känner partiet och dess representanter och väljare bäst. Vad gäller hans ålder så tror jag att det enbart är en fördel om en person stiger fram ur ett slaget parti med den pondus och det mandat han har. Mats har dessutom visat intresse för en politisk förnyelse som vårt parti är i så stort behov av. Kristdemokraterna måste kunna få fram budskap i andra områden än de som ligger på socialministeriets bord.

Varför nominerar ni också Ebba Busch och Peter Kullgren?

Ebba är ett superungt kommunalråd här i Uppsala som blev invald med oerhört starkt mandat förra året. Hon är full av energi och är dessutom en rapp och uppskattad röst i den politiska debatten här i Sverige. Hon gjorde också ett superjobb att utveckla KDUs politik under de åren hon satt som 1:e Vice Ordförande 2008-2011. Ebba är väldigt driven i frågor som rör äldrevård och omsorg, som vi givetvis behöver inom kristdemokratin här i Sverige. Peter är också ett ungt kommunalråd från Karlstad som också gjort ett enastående arbete för KDU under de senaste åren. Peter är oerhört duktig och driven i frågor som rör såväl näringsliv som sociala frågor. Peter sitter redan i partistyrelsen som ersättare men borde verkligen lyftas upp till presidiet för att spetsa till partiets profil.

Vi tror att den här blandningen med dessa tre personer kan vara den injektion som partiet behöver.
Därför nominerar KDU dessa tre personer till presidiet.

_____________________________

Injektion eller luktsnus, oavsett vilket står följande klart. Ett nytt partipresidium är precis vad Kristdemokraterna behöver.

Det är onekligen en spännande tid, vi går till mötes!

KDU nominerar Mats Odell till ny partiledare för Kristdemokraterna

Posted on Updated on

Förbundsstyrelsen i KDU har beslutat att nominera Mats Odell till ny partiledare för Kristdemokraterna. Att vår allas Ebba Busch nominerats till partiets presidium är mycket glädjande. Ebba är en oerhört kompetent politiker som inte räds att säga sin mening. Ett partipresidium bestående av Mats Odell, Ebba Busch och Peter Kullgren skulle göra såväl Kristdemokraterna som den kristdemokratiska politiken gott.

Ett oerhört glädjande besked, således!

”För oss står det klart att Mats Odell både är den person som har förmågan att kommunicera de politiska idéerna på ett bra sätt och som dessutom visat prov på goda ledaregenskaper. Därför har KDU:s förbundsstyrelse beslutat att nominera honom till partiledare. Utöver Odell nominerar vi Ebba Busch, kommunalråd i Uppsala, och Peter Kullgren, kommunalråd i Karlstad, till partipresidiet. Denna trio skulle med energi och god förankring ha stora möjligheter att leda partiet ut ur den kris vi just nu befinner oss i och mot betydligt bättre resultat i valen 2014”  skriver Aron Modig i SvD Brännpunkt i dag.

Vi i KDU Uppsala kunde inte ha sagt det bättre själv!

Det blåser om partiet

Posted on

Det talas om att vi behöver en förnyelse i partiet. Höjda röster om Görans avgång hörs från hela Sveriges land. KDU Uppsala har instämt i denna kritik. Inte för att vi haft något mot Göran, vilken varit en god partiledare under många år. Vår kritik har – i huvudsak – varit mot partiledningens agerande dels i allianssamarbetet, dels hur de hanterat sin kontakt med oss gräsrötter. Hörsamheten – å partiledningens sida – har varit dålig.

Som kristdemokrater, har vi att kräva mer.

Nu spekuleras det – som alltid – vem som skulle kunna tänkas efterträda Göran. Mats Odell, Maria Larsson och Acko Ankarberg Johansson har ansetts vara lämpliga kandidater för partiledarposten.

KDU Uppsala är av uppfattningen att vi här har att vara försiktiga vid ett eventuellt val av partiordförande. Vi rekommenderar inte några s.k. quick fixes utan skulle hellre se en process där diskussionen är öppen och bred. Där inget förslag slås ned eller viftas bort som orimligt eller fel.

Som vi ser det finns ingen naturlig efterträdare. Däremot finns det ett flertalet intressanta namn.

En tanke vore att välja en ledare som – för gemene man – är nytt och oprövat och därför helt saknar samhällets dom och stämpel. Notera att detta bara är spekulationer.

Viktigast är dock att vår partiordförande entusiasmerar oss i partiet. Vi – om någon – måste tro på vår ledning och dess kompetens. Liksom vi behöver en ledning med utstrålning och stor framåtanda.

Låt oss – tillsammans – vända röda siffror.