KDU

Kristdemokratens kritik mot KDU är märklig

Posted on

På Kristdemokratens ledarsida (15/9) går att läsa att »det är synd att ungdomsförbundet väljer en individualistisk ansats för sin höstkampanj, i stället för att betona ansvaret vi har för varandra». Artikelförfattaren, Elisabet Lann, menar att vår kampanj har en individualistisk jargong där var och en uppmanas att sköta sitt och skita i andra.

Undertecknad kan inte hjälpa att undra om Elisabet ö.h.t. har läst vår höstkampanj. Kampanjen – vilken i sitt budskap är tämligen tydlig – har tre konkreta fokusområden; skola, jobb och lag och ordning. I samtliga dessa områden betonas vikten av att samhället underlättar för ungdomar att utvecklas. I egenskap av studenter, arbetstagare och samhällsmedborgare i stort.

I korthet kan kampanjen sammanfattas med följande. Vi i KDU anser att alla elever förtjänar en rättvis bedömning i skolan, att ungdomar ska sluta diskrimineras på arbetsplatserna runtom i Sverige och att vi alla har en okränkbar rättighet att växa upp under trygga förhållanden.

På hur detta ska uppnås ger vi konkreta förslag.

På vilket sätt vår kampanj är individualistisk och uteslutande går över mitt förstånd. Undertecknad är av den uppfattningen att förslagen i vår kampanj har till syfte att underlätta för ungdomar att ta ansvar. För dels sig själva, dels för andra.

Det är ju trots allt först när man tar ansvar för sig själv som man kan ta ansvar för andra.

Det ena utesluter inte det andra.

______________________________
Niklas Gréen

Annonser

KDU:s tydlighet uppskattas

Posted on

Vi kristdemokrater står inför ett vägskäl, sägs det. Kristdemokraterna, har jag fått berättat, är ett parti med ett flertalet olika falanger. Falanger, som inte alltid drar jämt. Än mindre åt samma håll. Det talas om den kristna högern. Om biståndskristdemokrati, konservatism och gamla moderater. Kort och gott, en kaotisk mosaik.

Som de flesta andra följer jag noga hur kristdemokraterna diskuteras i det offentliga rummet. Senaste dagar har kristdemokraterna – och vår politik – diskuterats flitigt i press, radio och TV. Temat för diskussionen kan sammanfattas med en enkel fråga.

Vart står kristdemokraterna?

Vad media och – framförallt – det svenska folket vill ha svar på är om vi kristdemokrater står till höger eller vänster om moderaterna. En enkel fråga, således. En enkel fråga som – tyvärr – de flesta våra företrädare haft otroligt svårt med att besvara. Istället för vi ett långt och krångligt resonemang där vi varken säger bu eller bä.

Av intresse är KDU:s roll i ovanstående debatt. Aldrig förr har väl KDU:s politik fått ett sådant medialt utrymme som nu. Anledning till all denna uppmärksamhet är att man från medias sida anser att vårt ungdomsförbund står för någonting som moderparti inte gör, trovärdighet och tydlighet.

Var ungdom som väljer att gå med i KDU vet exakt vilken politik han eller hon får. Dessutom känner han/hon sig ideologiskt trygg med sitt val. Kort och gott, med KDU får medlemmen ett borgerligt ungdomsförbund där det råder sund ideologisk ordning och reda.

Moderpartiet har att uppmärksamma vår politik i KDU. Tvärtom vad många partister tycks tro kan de både dra nytta och ta lärdom av på det sätt vi väljer att profilera oss i den svensk politik. Vi har samstämmigt sagt att vi är Sveriges enda borgerliga idéparti. Vi står därmed till höger om det alltmer socialliberala moderaterna.

Detta ställningstagande har gjort oss gott.

Det är också här moderpartiet måste börja. Låt oss göra klart för det svenska folket vart kristdemokraterna står. Väljer vi – som nu – fortsätta att driva en politik där vår placering på vänster-höger-skalan är oklar kommer vi aldrig att få medborgarnas stöd. Än mindre kommer vi kunna föra fram vår politik.

För varför lyssna på den om vars identitet man inget vet?

_________________________________
Niklas Gréen

KD-politik får inflytande i nämndremissvar på översiktsplanen

Posted on

Som den insatte i kommunpolitiken vet är en ny översiktsplan för Uppsala Kommun i framtagande. Undertecknad, som är ersättare i Gatu- och Trafiknämnden (GTN), har tillsammans med den ordinarie ledamoten Ingemar Virsén fått igenom några viktiga förändringar i Alliansens politik i nämnden. Exempel från kvällens möte: GTN anser nu att ett systembeslut, spårvagn/stombuss eller spårtaxi ska fattas FÖRE 2015 vilket är det år som tidigare sagts. Detta gör att vi inte förlorar viktig tid för att förse Uppsala med högkvalitativ kollektivtrafik i framtiden. Vi har också fått gehör för att vi ska börja planera för spårvägar redan när översiktsplanen antagits och att spårvägar är att föredra framför spårtaxi som kollektivtrafiklösning för staden. Vi har också gemensamt i Alliansen sagt att vi är positiva till en provbana med spårtaxi för utvärdering, så länge kommunens nettokostnader inte ökar som en följd av banan. Konsekvenserna av en sådan skrivning lämnar jag till läsaren att fundera ut. Viktiga framsteg för kollektivtrafiken tack vare Kristdemokraterna!

//Ian Engblom

Insändare publicerad i Upsala Nya Tidning

Posted on

Vice distriktsordförande Ian Engblom (undertecknad, som också sitter i Uppsala Studentkårs fullmäktige) har i dagens UNT på insändarplats en kommentar angående Miljöpartiet och Gröna Studenters förslag om att ta ut en avgift av alla som vill stanna i kåren för att man ska få åka buss på kårlegget. Läs här
och kommentera!