kåravgift

Insändare publicerad i Upsala Nya Tidning

Posted on

Vice distriktsordförande Ian Engblom (undertecknad, som också sitter i Uppsala Studentkårs fullmäktige) har i dagens UNT på insändarplats en kommentar angående Miljöpartiet och Gröna Studenters förslag om att ta ut en avgift av alla som vill stanna i kåren för att man ska få åka buss på kårlegget. Läs här
och kommentera!

Annonser