studentrum

Kristdemokraterna tar tag i bostadsproblemen för studenter

Posted on

Nyligen offentliggjordes att kommunala Uppsalahem med Alliansmajoritet (bl a kristdemokraten Lars-Göran Ferlin) i styrelsen tar över Studentstaden. Därmed är Studentstadens bostadsbestånd räddat som studentbostäder.  Dessutom har nu bostadsminister Mats Odell (KD) föreslagit att man ska få hyra ut en del av sin bostad för upp till 1 500 kr per månad helt skattefritt. Detta gör att många fler lockas att hyra ut delar av sin bostad i andra hand vilket kommer att gynna studenter med liten budget som behöver en billig bostad. Reglerna för bostadsbyggande ska också ses över och förenklas. Redan genomfört är regeländringen som nu gör att det är tillåtet för Universitet att själva hyra ut bostäder, vilket tidigare var förbjudet. Läs mer i UNT (1) och UNT (2).

Rösta på Kristdemokraterna den 19 september!

Annonser