Kristdemokraten

Kristdemokratens kritik mot KDU är märklig

Posted on

På Kristdemokratens ledarsida (15/9) går att läsa att »det är synd att ungdomsförbundet väljer en individualistisk ansats för sin höstkampanj, i stället för att betona ansvaret vi har för varandra». Artikelförfattaren, Elisabet Lann, menar att vår kampanj har en individualistisk jargong där var och en uppmanas att sköta sitt och skita i andra.

Undertecknad kan inte hjälpa att undra om Elisabet ö.h.t. har läst vår höstkampanj. Kampanjen – vilken i sitt budskap är tämligen tydlig – har tre konkreta fokusområden; skola, jobb och lag och ordning. I samtliga dessa områden betonas vikten av att samhället underlättar för ungdomar att utvecklas. I egenskap av studenter, arbetstagare och samhällsmedborgare i stort.

I korthet kan kampanjen sammanfattas med följande. Vi i KDU anser att alla elever förtjänar en rättvis bedömning i skolan, att ungdomar ska sluta diskrimineras på arbetsplatserna runtom i Sverige och att vi alla har en okränkbar rättighet att växa upp under trygga förhållanden.

På hur detta ska uppnås ger vi konkreta förslag.

På vilket sätt vår kampanj är individualistisk och uteslutande går över mitt förstånd. Undertecknad är av den uppfattningen att förslagen i vår kampanj har till syfte att underlätta för ungdomar att ta ansvar. För dels sig själva, dels för andra.

Det är ju trots allt först när man tar ansvar för sig själv som man kan ta ansvar för andra.

Det ena utesluter inte det andra.

______________________________
Niklas Gréen

Annonser