Har svenskt försvar vad som krävs?

Posted on Updated on

Med anledning av terrorattentaten i Norge har frågan om nordisk krisberedskap åter kommit på agendan. En fråga många ställer sig är hur den svenska försvarsmakten skulle hantera en liknande attack om den utspelade sig i Sverige.

Ett terroristangrepp kan huvudsakligen delas in i två delar. Dels har vi själva angreppet, våldshandlingen, vilken har till syfte att åsamka avsevärd skada och förödelse. Dels har vi angreppets efterverkningar vilka framkallar stund av samhällelig skräck och oro. Hur ett land väljer att hantera angreppets första- respektive andra del är därmed direkt avgörande för terrorattackens slutliga skadeverkningar.

Kampen mot terrorismen är en evig kamp. Oliktänkande extremister – vilka inte drar sig för att tillgripa oförsvarligt våld – kommer alltid att finnas. Påståendet kan te sig pessimistiskt, men kan knappast beskyllas för att på något sätt vara grundlöst. Mycket lite tyder på att vi går en våldsfri och alltigenom fredlig framtid till mötes. Det sistnämnda innebär att ett aktivt arbete mot terrorism – där säkerheten skärps utan att inskränka individens frihet – på alla sätt bör betraktas som nödvändigt.

Om ett land inte helt kan utesluta risken för terroristangrepp är det viktigt att landet har resurser att – när terrorattack ägt rum – omgående förmå att minska terrorattackens skadliga efterverkningar. Landets försvar måste på kort tid kunna mobilisera en krisberedskap där resurser dels finns till att förhindra ytterligare angrepp, dels till att upprätthålla ordning och säkerhet i samhället. Om ett land misslyckas i detta hänseende kan det få direkt katastrofala konsekvenser. Inte minst för demokratin.

Frågan vi alla bör ställa oss är därför följande. Har vi i Sverige de militära resurser som krävs för att – så långt möjligt – minska en terrorattacks oönskade efterverkningar?

Om inte, varför?

________________________________

Niklas Gréen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s