Regeringens uppmuntran till flit är välkommet

Posted on

Flit ska löna sig. Att flit ska löna sig är en viktig princip för oss kristdemokrater. Det är vår allas övertygelse att flitiga, vetgiriga och hårt arbetande människor för samhället framåt. Som kristdemokrater tror vi på ett samhälle som tar till vara på varje individs enskilda förmåga. Allt annat är rent slöseri med mänsklig kompetens.

KDU tror inte på socialdemokratisk jantelag. Vi tror inte att på ett system vars ramar och riktlinjer alltid anpassas efter en majoritetens behov. Kollektivistiska tankar och idéer gynnar ingen – än mindre den enskilde. Allra minst gynnar det den vars ambitioner går utöver vad kollektivet anser tillräckligt. I ett socialdemokratiskt Sverige har det alltid ansetts vara tillräckligt att göra ”lagom mycket, lagom bra”. För oss kristdemokrater är det sistnämnda en både främmande och skrämmande tanke. För vad som är lagom för mig kan mycket väl vara alltför mycket eller alltför lite för någon annan. I ett sådant samhälle kommer alltid den som avviker från majoriteten att missgynnas – och det oavsett hur och på vilket sätt denne avviker.

Jantelagen går som en röd tråd genom hela det svenska samhället. Det sistnämnda gäller så väl i näringslivet som på arbetsmarknaden. Turordningsreglerna i LAS och värnskatten utgör båda utmärkta exempel på jantelagens förhärskande ställning i Sverige. Men även utbildningsväsendet har länge fallit offer för jantelagens bångstyriga förordningar. Regeringens förordning om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser är därför ett mer än välkommet inslag i svensk skolpolitik. En förordning ägnad att bryta jantelagens dominerande ställning i de svenska klassrummen.

För flit skall – alltid – löna sig. Flit ska premieras och uppmuntras till. Som kristdemokrater är det vår ständiga övertygelse att alla elever har en given rätt att få utvecklas i sin egen takt. Den som behöver stöd ska få stöd, liksom den som hungrar efter svårare utmaningar även ska denna hunger stillad. Unga människor, med framstående ämneskunskaper, är en samhällets tillgång. En tillgång som länge nog gått till spillo.

Tills nu.

___________________

Niklas Gréen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s