Centerpartiet styr fel i skolfrågan.

Posted on Updated on

I dagarna har Maud Olofsson gjort utspel i den ständigt lika aktuella skoldebatten. Maud Olofsson anser vara en god idé att elever får möjlighet att genom betyg utvärdera sina lärare. Olofsson tror nämligen att ett sådant system skulle medföra att fler elever skulle vara förmögna att lämna grundskolan med godkända kunskaper. På vilken grund Olofsson gör en sådan parallell är dock något oklar.  Personligen motsätter jag mig centerpartiledarens förslag å de grövsta.  Faktum är att förslaget går stick i stäv med den skolpolitik som jag själv – och KDU – både står och verkar för.

Klassrummet utgör en viktig del i fostrandet av den enskilde. Det sistnämnda är en sanning oavsett vad vi egentligen tycker om saken. I klassrummet stiftar vi redan i unga år bekantskap med både människor och med olika läror och vetenskaper. Vi lär oss att lära och att lystra. Den sociala delen av skolgången är därför viktig. Skolgången har även en annan mycket viktig funktion. Elever lär sig att lyssna till auktoriteter – d.v.s. lärare, rektorer och andra äldre. På så vis kan läraren hävdas vara den unge studentens chef och överhuvud. Det är hon som delegerar de uppgifter som eleven ska ägna tid till att lösa. Eleven prisas sedan för hur väl och noga hon tagit sig an uppgiften och uppmuntras på så vis till fortsatt lärande.

Det är således lärarens uppgift att betygsätta elevens förmåga och inte tvärtom. Att som centerpartiet nu lämna ett förslag som helt skulle vända upp-och-ned på rådande regler anser jag vara mycket olyckligt. Det är nämligen inte på något sätt elevens sak att bedöma en lärares lämplighet eller duglighet i hennes yrkesutövning. För detta saknar eleven förmåga. Eleven är just en elev – hon skall lära och inte döma. Det sistnämnda innebär inte att eleverna ej borde lyssnas till. Tvärtom. Det finns all anledning att låta elevinflytandet vara stort i skolan då eleverna ser saker och ting ur ett annat perspektiv än t.ex. lärarlaget. Men att betygsätta lärare är inte elevinflytande utan ett direkt maktutövande vilket kan ge upphov till mycket olyckliga resultat. Här bör alltså centerpartiet tänka om.

Avslutningsvis, ett par korta reflektioner. Det i Sverige rådande ”kunskapstappet” bland landets grundskoleelever har inte i sin grund i ett bristande elevinflytande. Att elever presterar allt sämre i skolan beror snarare på att eleverna tar skolgången på allt mindre allvar. Att lära har blivit detsamma som att ha tråkigt och kunskap är därför något trist. Samtidigt har skolans auktoritet (och i synnerhet lärarnas dito) tappat mark. Eleven upplever snarare att lärarens ord enbart är rådgivande och inte alls egentligt vägledande. Sistnämnda utveckling är mycket olycklig och här finns mycket för oss borgerligt sinnade att reda ut. Jag ser därmed fram emot en givande och hälsosam debatt i ämnet under rådande mandat.

Niklas Gréen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s