Ordningsbetyg kan bromsa fritt fall.

Posted on Updated on

Sveriges skolsystem har genom historien har varit mycket välfungerande och setts som en förebild för andra länder. En av de länder som har haft Sverige som förebild är Storbritannien, ett land som länge har legat högt upp på listan när det gäller forskning och utbildning, vilket universiteten i Cambridge och Oxford är två exempel på.

Det var dock ett tag sen Sverige hade en högkvalitativ och bra utbildning. En tid då eleverna hade goda kunskaper och läraren sågs som en auktoritet och förebild, inte som en kompis. Så är det dock inte längre. Storbritannien, det land som länge har beundrat det svenska skolsystemet håller med. De har inte längre Sverige som en förebild när det gäller skolan. Istället är det länder som Finland och Sydkorea blir inspirationskällor när de vill höja nivån på sin utbildning.

I OECD:s undersökningar har den finska skolan flera gånger hamnat på första plats när det gäller elevernas kunskaper i ämnen såsom matematik, läsning, problemlösning  och naturvetenskap. I Finland har läraryrket har fortfarande en hög status och det är hård konkurrens för att få en plats på lärarutbildningen. Läraren har friare händer än i Sverige och har möjlighet att betygsätta eleverna redan från årskurs ett. Det finns fortfarande ett kunskapsideal och faktaundervisningen ses som en viktig del för ett ge eleverna en god bildning. Sist men inte minst, är nog den mest markanta skillnaden från den svenska skolan, det lugn och ordning som råder i klassrummen.

Det är inte bara Storbritannien som bör se sig omkring och försöka inspireras av andra länders skolsystem. Vi måste våga inse vad det är som gör att Sverige inte längre hänger med  när det gäller skolan. Sverige måste tänka om, det är inte elakt att ge eleverna betyg i årskurs ett. Det är snarare oansvarigt att inte utvärdera deras kunskaper. Betyg och omdömen fungerar som motivation. Om betygen måhända skulle visa att eleven inte klarar det den ska, har man då god tid på sig att hjälpa eleven, istället för att eleven ska dras med dåliga kunskaper under en lång tid. Betygen inte till för att döma, utan för att utvärdera och hjälpa!

Den svenska skolan blir alltmer stökig och otrevlig. Eleverna och lärarna ska kunna förvänta sig att komma till en skola där lektionens centrum är undervisning snarare än att försöka få eleverna att vara tysta och lyssna på läraren. En skola där arbetsro och respekt för läraren och varandra ska vara en självklarhet. Vi anser att ett skriftligt omdöme i ordning och uppförande är ett effektivt verktyg för att få bukt med detta problem, som blir alltmer påtagligt i den svenska skolan. Vi måste våga ta bort våra skygglappar och se vad som gör att andra länders utbildning fungerar så mycket bättre, även om vissa metoder ses som kontroversiella i Sverige. Man kan ju undra varför? Saker och ting måste ske, så här får det inte fortgå!

Bort med flumskolan!

Mattias Holmström

Annonser

One thought on “Ordningsbetyg kan bromsa fritt fall.

    […] This post was mentioned on Twitter by Svensk Politik and Verklighetens folk!, AlliansensGräsrötter. AlliansensGräsrötter said: #allinsane KDU Uppsala: Ordningsbetyg kan bromsa fritt fall.: Sveriges skolsystem har genom historien var… http://bit.ly/eHyRmI #svpol […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s